II edycja konkursu „Przyjazne ogrody 2024”

Konkurs skierowany jest do Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) zrzeszonych
w stowarzyszeniach ogrodowych województwa zachodniopomorskiego.

Oceniane będą inicjatywy i przemiany lokalne zachodzące na terenie danego ROD w ciągu
ostatnich 3 lat. Ocenie podlegać będą m.in. organizowane inicjatywy prospołeczne; wydarzenia
kulturalne, sportowe, rekreacyjne, rozrywkowe, edukacyjne; inicjatywy na rzecz ochrony
środowiska i przyrody; a także te wpływające na stan i utrzymanie infrastruktury ogrodowej
służącej lokalnej społeczności.
Zgłoszenia zostaną ocenione w trzech kategoriach, w zależności od liczby działek ogrodowych
mieszczących się w ramach danego ROD:

  • do 130 działek,
  • od 131 do 300 działek,
  • powyżej 300 działek.

Laureaci otrzymają nagrody finansowe: I miejsce – 40 tys. zł; II miejsce –30 tys. zł; III miejsce – 20 tys. zł. W konkursie, w każdej kategorii, przyznanych zostanie także maksymalnie
7 wyróżnień, każde po 10 tys. zł.

Zgłoszenia przyjmowane są od 26 lutego do 22 marca 2024 r. Warunkiem udziału w konkursie
jest przesłanie zgłoszenia pocztą (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa Konkurs „Przyjazne ogrody 2024”) albo złożenie go osobiście w kancelarii ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej, pod
adresem: www.bip.wzp.pl. oraz www.wrir.wzp.pl.

opublikowano 21 lutego 2024