III miejsce Gminy Będzino

Bardzo miło nam poinformować, że Gmina Będzino zajęła III miejsce w konkursie pt. “Rosnąca odporność”, na terenie powiatu koszalińskiego.
Konkurs organizowany jest przez pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2.
Dzięki zajęciu tak wysokiej lokaty nasza gmina otrzyma 250 000 zł z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.  
W związku z tym, Wójt  Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski  serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się zaszczepić, przeciw wirusowi SARS-CoV-2.
III miejsce jest naszym wspólnym sukcesem.