INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

UWAGA !!!

INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

 

      WÓJT GMINY BĘDZINO informuje, że z dniem 01 marca 2022 r. płatności z tytułów zobowiązań podatkowych w tym: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH oraz ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE należy dokonywać na INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE.

    Numer indywidualnego rachunku bankowego podatnika został umieszczony w decyzjach wymiaru podatku na rok 2022.

     Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz podatnicy podatku od środków transportowych zostaną powiadomieni pisemnie o numerze indywidualnego konta bankowego ponadto mogą uzyskać taką informację w pokoju nr 19 i nr 21 w siedzibie Urzędu Gminy Będzino lub pod nr telefonu  943162-552 (podatki), 943162-554 ( podatek od środków transportowych )

     Do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na rachunek nr:

09 8581 1014 0200 0143 2000 0001 w PBS o/ Będzino  .

opublikowano 28 lutego 2022