Informacja dla rolników- deszcz nawalny

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne -deszcz nawalny proszeni są o pilne zgłaszanie się do urzędu gminy, pokój nr 6, parter w celu podpisania protokołu z oszacowania strat, w godzinach urzędowania w terminie do 15.12.2023 r.

opublikowano 11 grudnia 2023