Informacja dot. wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj :

  • osoba samotnie gospodarująca 1542,20 zł
  • osoba w rodzinie 1161,60 zł

Rafał Turlej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie