Informacja dot. XXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie informuje, iż XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie oraz wspólne posiedzenie komisji mające się odbyć w dn. 27.10.2020 r. w związku z brakiem projektów uchwał zostają odwołane i przeniesione na inny termin.