Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino w roku 2019