Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Wójt Gminy Będzino informuje, że w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna dokonano wyboru oferty: „Best English” – Angielski dla Dzieci Zofia Krawiec.

W/w oferta spełniła wymagania określone w ogłoszeniu otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r.

Informacja niniejsza została również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.bedzino.pl/backend/uploads/files//2023-08-03_Informacja_o_wyborze_oferty.pdf w dniu 3.08.2023 r.

opublikowano 8 sierpnia 2023