W dniu  16 maja 2017 roku , w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Wójta Pana Henryka Brody, z  sołtysami naszej gminy, w której udział wzięli także pracownicy gminy.
Na początku spotkania, Wójt Gminy przedstawił program spotkania.

Podczas narady sołtysi zgłosili swoje problemy oraz wysłuchali informacji dotyczących m.in.
♦ przypomnienia zasad inkaso oraz poboru podatków – bardzo istotne są terminy rozliczenia w Urzędzie Gminy – informację przedstawiła Skarbnik Pani Woltmann ;
♦ stanu dróg  na terenie gminy- głos zabrał Pan L. Przełuski,
♦ Lokalnego Programu Rewitalizacji opracowywanego na potrzeby gminy– jakie sołectwa zostaną poddane rewitalizacji: m.in. sołectwo Wierzchomino, sołectwo Tymień, Sołectwo Łopienica/Łasin Koszaliński -zagadnienia przybliżyła Pani  Halama ,
♦ pozyskiwania funduszy sołeckich i grantów m.in. na inwestycje w sołectwach m.in. z programów: Działaj Lokalnie, Mieleńska Grupa Rybacka – głos zabrała Pani Halama;
♦ przypomnienie o konkursie „Piękna wieś – twoja zasługą” – regulamin przedstawił  Przewodniczący Rady Pan Nożykowski;
♦ zasady udzielania pierwszej pomocy przedstawił Pan Tomasz Moleszczak z PSP w Koszalinie.

Pan Henryk Broda Wójt Gminy, podziękował sołtysom za udział w spotkaniu oraz wszelkie sygnały dotyczące zdarzeń na terenie gminy.
Kolejne spotkanie planowane jest w następnym kwartale.

[av_gallery ids=’14265,14266,14267,14268,14269,14270,14271′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-p661q0′]