Informacja z XXXVII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 28 grudnia 2017 roku, odbyła się XXXVII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych.

[av_gallery ids=’168463,168464,168465,168466,168467,168468,168470,168471,168472,168473,168474,168469′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-5djriku’]

Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. Z 2017 r. poz. 1875). Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym  przez Przewodniczącego Rady, pisemnym porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolną trybunę z poprzedniej sesji. Głównym punktem porządku obrad było przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2018, którą radni podjęli jednogłośnie.  Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

  1. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
  3. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2017 – 2025;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym;
  5. uchwalenie Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na rok 2018. 

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w styczniu 2018 roku , a tematami  jej  będzie m.in.:

  • plany  pracy  komisji  stałych  Rady  Gminy  na  rok  2018,
  • sprawozdanie Komisji ds. profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2017 roku,
  • przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 , na terenie Gminy Będzino.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

opublikowano 29 grudnia 2017