Inwestycyjna końcówka roku w Gminie Będzino

Rok 2023 dobiega końca, nie oznacza to jednak że mieszkańcy nie moga spodziewać się pomyślnych wieści w zakresie remontów dróg i modernizacji placów zabaw. Gmina Będzino podpisała bowiem umowę na dofinansowanie inwestycji oraz umowę z wykonawcą drogi w miejscowości Komory, pozyskano także fundusze na modernizację drogi w Strzeżenicach. Zawarta została umowa z wykonawcą drogi w miejscowości Będzino (tzw pętli) i podpisano umowę na dostawę oraz montaż urządzeń wchodzących w skład strefy rekreacji w Pleśnej.

Remont drogi w Komorach obejmuje odcinek Łączący Dobrzycę z Będzinem o długości ok. 280 metrów. Wykonanie inwestycji ma rozpocząć się już w przyszłym roku, zaś dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga w miejscowości Komory otrzyma nowe pobocze i nawierzchnię, której stan obecnie jest tragiczny. Zamontowane zostanie również nowe oznakowanie pionowe.

W miejscowości Strzeżenice wartość inwestycji wyniesie ponad 10 mln zł. To bardzo duża kwota, lecz zadanie obejmuje przebudowę drogi publicznej łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski, na odcinku o długości ponad 2,5 km. Przebudowa drogi obejmie nie tylko nową nawierzchnię, lecz chodnik, zjazdy i elementy infrastruktury drogowej wykonane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Strzeżenice to miejscowość która prężnie się rozwija, powstają tu nowe domy, zaś w sezonie letnim coraz częściej pojawiają się utrudnienia drogowe. Powstanie alternatywnej trasy przejazdu pozwoli na odciążenie układu komunikacyjnego ale również na bezpieczeństwo ruchu drogowego, gdyż po po tej drodze porusza się ogromna ilość samochodów, w tym transport ciężki i niejednokrotnie występują tam sytuacje kolizyjne.

Inwestycja w miejscowości Będzino to remont drogi możliwy dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. Przebudowa blisko ok. 817 m drogi wyniesie ponad 1,6 mln zł. Na remoncie drogi, wiodącej od krajowej „jedenastki” przez miejscowość Będzino skorzystają wszyscy- piesi, użytkownicy aut, rolnicy czy dostawcy pieczywa z pobliskiej piekarni. Droga ta stanowi również część drogi publicznej łączącej Będzino z miejscowościami: Wierzchomino, Wierzchominko. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów oraz ciągów pieszych z kostki brukowej. Całość prac ma zakończyć się do czerwca 2024 roku.

Droga ta, zwana przez mieszkańców popularnie „pętlą” przez wiele lat nie mogła doczekać się remontu. A ten był tym pilniejszy, że chodniki i droga są w opłakanym stanie, dla wielu osób dostęp do Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej czy Gminnego Zakładu Komunalnego był przez to znacznie utrudniony.

Zadbano też o utworzenie strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży wypoczywającej w Pleśnej razem z rodzicami. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju uzyskano na ten cel dofinansowanie, zaś ogólny koszt inwestycji to blisko 85 tys. zł. Na placu zamontowany zostanie zestaw zabawowy, stylizowany na egzotyczny teren z palmami, wyposażony w zjeżdżalnie, miejsca do wspinaczki i zapewniający rozwój fizyczny. Uzupełnieniem zestawu jest ławka oraz kosz na śmieci. Całość przeznaczona jest na użytek publiczny służący aktywności społecznej i upowszechnianiu zasobów i tradycji rybackich poprzez odpowiednie oznaczenia informacyjne.

opublikowano 22 grudnia 2023