Jabłka

Informacja z GOPS w Będzinie: W dniu 29 maja 2018 r. przy budynku GOPS od godziny 10 wydawane będą jabłka. Owoce będą przekazywane osobom korzystającym z pomocy społecznej (osoba samotnie gospodarująca nie może przekroczyć kwoty dochodu w wysokości 1268 zł, a osoba w rodzinie 1028 zł).

opublikowano 21 maja 2018