Konferencja podsumowująca LPR

W dniu 28.09.2017 r. w Tymieniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt
pn. “Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku
2022”.

Przedsięwzięcie to toczyło się przez ponad ostatnie pół roku dzięki
dofinansowaniu wynoszącemu blisko 30 tysięcy zł pozyskanemu z Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Będzino
Henryk Broda, zastępca wójta Henryk Lubocki, pracownicy jednostek
podległych, radni i sołtysi oraz mieszkańcy gminy Będzino.

Podczas ostatnich miesięcy na podstawie przeprowadzonych badań wyłoniono
obszary zdegradowane i obszary rewitalizowane, opracowywano pomysły na
projekty i przedsięwzięcia mogące poprawić sytuację na obszarach objętych
Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz przygotowano treść projektu Programu
będącego swego rodzaju prezentacją wizji przyszłości miejscowości
wyłonionych do rewitalizacji.

Na spotkaniu Pan Sławomir Kozieł ekspert wspierający opracowanie Programu
zaprezentował jego projekt po konsultacjach. W prezentacji multimedialnej
przybliżył również cele oraz najważniejsze założenia i przedsięwzięcia
przewidziane w ramach dokumentu. Dokonano także podsumowania projektu.

Program został 27. września podjęty uchwałą przez Radę Gminy Będzino. Teraz
zostanie wysłany do Urzędu Marszałkowskiego gdzie po ewentualnych uwagach
otrzyma akceptację i wpis na listę zatwierdzonych Programów rewitalizacji w
naszym województwie.

Program stanowi punkt wyjścia do dalszych kroków, które miałyby zostać
podjęte w celu poprawy sytuacji na obszarach rewitalizowanych. Posiadanie
tego dokumentu jest wymagane jako element niezbędny do podejmowania działań
w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych m.in. z Unii Europejskiej na
działania zlokalizowane na obszarze rewitalizacji.

[av_gallery ids=’166678,166680,166682,166684,166686,166688,166690,166692,166694,166696,166698,166700,166702,166704,166706′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-6n3f978′]

opublikowano 29 września 2017