Informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/