W budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie uroczyście otwarto mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. To ważna inicjatywa, która pozwoli na naukę samodzielności, osobom, które mają problemy z odnalezieniem się w dzisiejszej rzeczywistości, z wykonywaniem prostych prac codziennych.  W doskonale wyposażonym mieszkaniu łącznie będzie przebywać 26 osób w grupach 3-4 osobowych. Oczywiście osoby niepełnosprawne objęte są opieką asystenta, a nauka samodzielności z pewnością pomoże im w codziennym funkcjonowaniu. Po zakończeniu projektu, projekt kontynuowany będzie przez okres 3 lat.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6 wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Dofinansowanie ze środków UE: 562 944,37 zł.