Od września 2018 r. na terenie naszej gminy trwa projekt pn. „Jak Wojtek został strażakiem…”. W ramach tego przedsięwzięcia członkowie Młodzieżowych drużyn pożarniczych (dalej MDP) powyżej 13 roku życia z trzech jednostek OSP zgłębiają wiedzę o lokalnych bohaterach, na których wybrali sobie wielopokoleniowe rodziny strażaków. W ten sposób przeprowadzonych zostało kilka wywiadów z osobami z długim, a niekiedy krótszym stażem, lecz tak samo podziwianych z swą służbę. Poniżej prezentujemy wybrane z nich. Zapraszamy do oglądania.