Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino oraz powołania Komisji Opiniującej do rozpoznania tych wniosków

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie
Gminy Będzino na cele indywidualnego ujęcia wody (wnioski o udzielenie dotacji i o wypłatę dotacji do pobrania ze strony internetowej UG).

Nabór trwa w okresie od 18.03.2024 r. do 31.10.2024 r.
Pula środków finansowych w budżecie na 2024 r. wynosi 21.000,00 zł. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków.
Zarzadzenie_nr_34

07.03 WNIOSEK o udzielenie dotacji

07.03 WNIOSEK o wypłatę dotacji

opublikowano 14 marca 2024