Nie bądź obojętny wobec osób bezdomnych i starszych niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie apeluje do mieszkańców gminy Będzino o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych oraz wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym. Pogarszające się warunki atmosferyczne i spadki temperatur niosą ze sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia, zwłaszcza w przypadku osób nie dysponujących właściwymi warunkami mieszkaniowymi.

Nie bądźmy obojętni na problemy drugiego człowieka

Istotne jest zwrócenie uwagi w szczególności na osoby przebywające w pustostanach, w okolicach ogródków działkowych,  jak również na osoby samotne, mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli na czas przyjść z pomocą i uratować ludzkie życie. Nasz apel nabiera szczególnego znaczenia w tym roku, kiedy to zmagamy się dodatkowo z epidemią koronawirusa.

Prosimy aby każdą informację o osobach potrzebujących pomocy przekazywać właściwym służbom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie tel. 94 316 23 37, sekretariat@gopsbedzino.pl

L.p Nazwisko i imię Stanowisko Numer telefonu
1. Marta Jasińska pracownik socjalny (94) 3162 337 w. 29
2. Joanna Cholewicz Specjalista pracy socjalnej 694-462-595
3. Marzena Sztorc-Kachlicka Specjalista pracy socjalnej (94) 3162 337 w. 23
4. Emila Stępnik pracownik socjalny 694-462-598

Komenda Powiatowa Policji w Koszalinie I Komisariat Policji w Koszalinie ul. Słowackiego 11 tel. 477841102

Ogólnopolski numer alarmowy -112

Rafał Turlej
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Będzinie

opublikowano 30 listopada 2020