Szanowni Państwo,

Od 3 stycznia 2023 roku ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze. Najważniejsze zmiany programu dotyczą:

  • podniesienia wysokości progów dochodowych,
  • możliwości ubiegania się o wyższą kwotę dofinansowania,
  • możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie- rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, w przypadku kiedy pierwszy wniosek dotyczył tylko wymiany źródła ciepła
  • oferty bankowej- zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową.
  • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

Dofinansowanie na poziomie podstawowym

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł). Maksymalna kwota dotacji wzrosła do 66 tys. zł.

Dofinansowanie na poziomie podwyższonym

Do grupy drugiej zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto (wcześniej 1564 zł netto) na osobę oraz 2651 zł (wcześniej 2189 zł) netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrosła z 47 do 99 tys. zł.

Dofinansowanie na najwyższym poziomie

Trzecia grupa uwzględnia osoby fizyczne których dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez odpowiedni ogran, nie przekracza kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, zaś 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 do 135 tys. zł.

 

Nowa wersja zmienionego Programu została udostępniona na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie ( https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/  ) oraz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie (https://wnioski.wfos.szczecin.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze-obowiazujacy-od-dnia-03012023-r  – zakładka Portal Beneficjenta).