Nowy sprzęt i mundury dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie i Mścicach

 

Spotkanie świąteczno-noworoczne w dniu 28 grudnia 2023 r. było również okazją do przekazania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Będzina oraz Mścic sprzętu oraz umundurowania zakupionego przez Gminę dofinansowanego w ramach funduszy pozyskanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Wysokość dofinansowania wynosiła 60 792,75 zł.

W związku z powyższym podczas spotkania podpisano umowy przekazania sprzętu na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych na sprzęt zakupiony w ramach dofinansowania tj. dla OSP Będzino:
– wyważacz do drzwi z pompą w walizce
– przecinak do pedałów w walizce
w imieniu OSP Będzino umowę podpisywał Pan Prezes Aleksander Woźnicki.
dla OSP Mścice:
– 9 kpl. ubrań strażackich specjalnych
w imieniu OSP umowę podpisywali Panowie Bartłomiej Wilk – wiceprezes oraz Marcin Frankowski – członek zarządu.

W wyniku dokonanych zakupów członkowie jednostek będą lepiej chronieni w trakcie udziału w zdarzeniach (dzięki umundurowaniu) oraz sprawniej i z mniejszymi szkodami będą mogli wykonywać czynności związane z umożliwieniem dostania się do miejsc/osób w przypadku zagrożenia zdrowia i życia (przecinak, wyważarka). Dzięki inwestycji akcje będą prowadzone bardziej skutecznie i w lepszych warunkach. W przypadku osób nieprzytomnych i poszkodowanych, które oczekiwać będą na pomoc jednostek zadania będą mogły zostać wykonane lepiej i szybciej, a czas przeznaczony na ratowanie życia, zdrowia i mienia skrócony zostanie do niezbędnego minimum.

opublikowano 29 grudnia 2023