Nowy wóz ratowniczo- gaśniczy dla OSP Będzino!

W miniony piątek, dnia 25.08. b. r. odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Będzino uroczyste przywitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Były okolicznościowe przemówienia Wójt Gminy Będzino Sylwii Halamy oraz Prezesa OSP Będzino Aleksandra Woźnickiego, gratulacje i zwiedzanie nowego pojazdu, którego bogate wyposażenie wzbudziło duże zainteresowanie. Na powitanie nowego wozu bojowego oczekiwali licznie mieszkańcy Będzina oraz pozostałych miejscowości naszej gminy, nie zabrakło także zaprzyjaźnionych jednostek, OSP Mścice, OSP Dobrzyca i OSP Mielenko. Był czas na rozmowy, podziwianie pojazdu, poczęstunek i okolicznościowy tort.

Piątkowy przyjazd samochodu sfinalizował trwające od pół roku zamówieni, które realizowane było przez dostawcę – firmę Szczęśniak pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska Białej. Nowoczesny, ciężki wóz strażacki ma pojemność zbiornika wody 7040 l, napęd 4×4 oraz sześcioosobową kabinę. Pojazd jest również wyposażony w instalację zraszaczową, która może być użyta przy likwidacji i ograniczaniu skażeń chemicznych.

Powyższa inwestycja jest wynikiem podjętych w roku 2018 starań w złożonym wniosku o dofinansowanie. Zarząd OSP ubiegał się wówczas o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, lecz wówczas znalazł się na 2. miejscu listy rankingowej. Opłaciło się jednak cierpliwie czekać w tzw. rezerwie aż do 2022 r., kiedy to w lipcu Straż otrzymała wreszcie informację o możliwości realizacji projektu. W dniu 20.10.2022 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie uroczyście podpisano z Wicemarszałkiem Województwa – Panem Tomaszem Sobierajem, umowę o dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 1,6 mln zł z czego dofinansowanie wynosi niemal milion. Pozostałe środki wynoszące ponad 600 tys. zł, czyli tzw. wkład własny, OSP otrzymało w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Będzino, za co całej Radzie Gminy Będzino i Pani Wójt Sylwii Halamie należą się szczególne podziękowania. Wartość samego wozu to aż 1 499 985,00 zł. Pozyskany pojazd został wyposażony w sprzęt posiadany już wcześniej przez OSP, a wiele rozwiązań znajdujących się w środku zostało specjalnie skrojone na miarę według potrzeb jednostki. Stąd proces produkcji samochodu był długi i bardzo żmudny. Najbardziej do pozyskania wozu przyczynili się członkowie Zarządu OSP, w tym Bartłomiej Góral – wiceprezes – naczelnik, który współpracował przy pisaniu wniosku o dofinansowanie oraz nadzorował cały proces produkcji samochodu.

Pozyskany pojazd umożliwi ochronę mieszkańców powiatu koszalińskiego przed zagrożeniem przeciwpożarowym oraz walkę ze skutkami anomalii pogodowych jakimi są podtopienia czy wiatrołomy.

Warto wspomnieć, że nowa Scania należąca do druhów z Będzina to już drugi wóz strażacki pozyskany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w tej gminie. Pierwszy z nich – średni samochód ratowniczo – gaśniczy – trafił do OSP w Dobrzycy w 2020 r. Gmina Będzino ma więc szczególne osiągnięcia w zakresie pozyskiwania środków z RPO na samochody strażackie, gdyż jako jedyna w województwie otrzymała dwie dotacje na ten cel w jednym konkursie.

Informacje dodatkowe: Paulina Kelm – tel. kom.  506 552 655

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa na terenie gminy Będzino skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie w wóz strażacki” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.