Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) – 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Szczegóły dotyczące prowadzone naboru dostępne są w niniejszym linku (BIP).

opublikowano 10 maja 2023