OSP w Będzinie w oczekiwaniu na nowy wóz strażacki

Trwają prace wykonawcze dotyczące zamówienia na ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, którego dostawcą jest firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. (Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała). Na bieżąco trwają kontakty z dostawcą, z którym zamawiający konsultuje rozwiązania związane z wykonaniem wozu strażackiego. W dn. 4.07.2023 w siedzibie wykonawcy odbyła się wizyta monitorująca wiceprezesa – naczelnika połączona z konsultacjami technicznymi samochodu. Dostawa wozu planowana jest do końca sierpnia bieżącego roku.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa na terenie gminy Będzino skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie w wóz strażacki” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ze środków budżetu Gminy Będzino.

opublikowano 5 lipca 2023