OTWARCIE LAPIDARIUM I CHODNIKA W ŁEKNIE

17. listopada o godz. 12.00 na cmentarzu w Łeknie odbyło się uroczyste otwarcie lapidarium symbolicznie upamiętniające dawnych mieszkańców Łekna. Spotkanie rozpoczęła zabierając głos  Sołtys Łekna Pani Weronika Bączkowska dziękując wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w prace na cmentarzu. Następnie o historii cmentarza opowiedział Pan Wójt Gminy Będzino Henryk Broda przytaczając zawiłe i trudne losy tego miejsca. Na utworzenie lapidarium środki przekazały sołectwo Łekno i Będzino oraz sponsorzy z Niemiec, którzy ufundowali m.in. czarna tablicą pamiątkową zamontowaną do największego z zabytkowych nagrobków.  Dzięki podjętym działaniom oczyszczono i odrestaurowano stare płyty nagrobkowe, uporządkowano zieleń, wyznaczono i przygotowano miejsce lapidarium, a także wykonano alejkę z kamienia prowadzącą do lapidarium, którą ozdobiły fragmenty zabytkowych pomników. O te działania na cmentarzu od lat zabiegała strona niemiecka, dawnych mieszkańców tych ziem. Liderami tego przedsięwzięcia po tamtej stronie byli Dieter Brandenburg, wraz z żoną Inge pochodzący z dawnych terenów obecnej gminy. Na cmentarzu w Łeknie dzięki pracy społecznej oraz środkom z grantu sołeckiego powstał także chodnik w alei głównej o długości 50 m. Mieszkańcy włożyli mnóstwo pracy w jego powstanie – przez około 2 tygodnie na cmentarzu pracowała grupa osób udostępniając swoje maszyny i narzędzia do prac związanych z projektem, bo inwestycja wymagała użycia m.in. ciężkiego sprzętu.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego grantu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł. Wkład własny dodatkowo pochodzi z budżetów sołeckich Łekna i Będzina (po 1500,00 zł), a także od darczyńców z Niemiec. Podziękowania należą się też Marketowi Mrówka z Będzina Państwa Kwiatkowskich, który umożliwił społecznikom bardzo korzystne zakupy surowców i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu oraz Kwiaciarni Fantazja Pani Kingi Stefańskiej za ufundowanie wieńca. Sołtys Łekna serdecznie dziękuje także wszystkim zaangażowanym w prace mieszkańcom Łekna, Kazimierza Pomorskiego, Mączna i Będzina.

Dotacja przeznaczona była na zakup surowców, a wszelkie prace wykonywane będą w ramach wolontariatu mieszkańców.

(PK)

[av_gallery ids=’172301,172284,172285,172286,172288,172290,172289,172304,172303,172311,172300,172299,172298,172297,172296,172295,172293,172302,172292,172291,172283,172329,172337,172324,172315,172341,172398,172394,172395,172397,172396,172282,172349,172347,172157′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-cxvsk4v’] [av_gallery ids=’172341,172324,172346′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-8nzu46n’]

opublikowano 19 listopada 2018