W dniu 27.09.2019r. zostaje uruchomione mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Będzino przy Środowiskowym Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata2014-2020, działanie 7.6 wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Dofinansowanie UE:562 944,37 zł.

Osoba kontaktowa: Marta Nowak, tel. 602 556 126