Pieniądze na seniorów

Gmina Będzino otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach programu Senior+.

Pierwsze zadanie polega na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu „Senior+” w budynku Szkoły Podstawowej w Tymieniu. Zadanie będzie realizowane w okresie 1.03.-31.12.2018 r. Dzienny Dom Seniora będzie wyposażony m.in. w salę spotkań, kuchnię, salę gimnastyczną, pokój zabiegowo – pielęgniarski, pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapę i fotele, pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia. W ramach projektu zostanie zatrudniona kadra w postaci kierownika domu i animatora. Łączny koszt zadania to 275 000,00 zł, z czego 220 000,00 zł to dofinansowanie z programu.

Drugi projekt zakłada utworzenie Klubu Senior+ w budynku Domu Ludowego w Mścicach. W ramach zadania obecna sala główna zostanie podzielona na 2 pomieszczenia poprzez zastosowanie ruchomej, przesuwnej ścianki działowej co pozwoli na organizowanie zajęć dla seniorów o różnej tematyce. Prócz tych działań planuje się odświeżenie ścian oraz drobne prace remontowo-naprawcze. Zakupione zostanie wyposażenie – sprzęt rtv, meble, sprzęt do ćwiczeń oraz kuchni. Całkowity koszt projektu to 130 000,00 zł z czego 104 000,00 zł to dotacja z ministerstwa. Ukończenie zadania planowane jest na listopad br.

 

20 miejsc

w Dziennym Domu Seniora

81 tys. zł

wkład własny gminy

20 miejsc

w Klubie Senior+

324 tys. zł

dofinansowania