Piknik strzelecki

W dniu 16.09.2022r. na terenie strzelnicy w Popowie, Pomorski Klub Strzelecki razem z Państwowym gospodarstwem leśnym Lasy Państwowe zorganizował piknik strzelecki dla uczniów szkół podstawowych. W ramach pikniku każdy z uczniów mógł zapoznać się  technikami sadzenia lasu, udzielaniem pierwszej pomocy medycznej, bezpiecznego posługiwania się bronią, zapoznać się z różnego rodzajami broni strzeleckiej, spróbować praktycznego strzelania, a na koniec skosztować kiełbaski z ogniska.

Oprócz uczniów oraz nauczycieli, uczestnikami pikniku byli również: Wicewojewoda Zachodniopomorski Mateusz Wagemann, pełniąca funkcje Wójta Gminy Będzino Pani Sylwia Halama, Wójt Gminy Biesiekierz Pan Andrzej  Leśniewicz oraz Pan Dominik Gronet Zastępca Burmistrza Mielna, którzy spróbowali swoich sił na osiach strzeleckich.

Wydarzenie było doskonałą okazją do propagowania zachowań proobronnych wśród młodzieży szkolnej jak również kadry dydaktycznej  i włodarzy gmin.

 

   

opublikowano 19 września 2022