Podpisanie umów SENIOR +

W dniu 19 maja bieżącego roku w delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wójt Gminy Będzino podpisał dwie umowy dotacyjne na prowadzenie Domu Seniora i Klubu Seniora w ramach rządowego Programu Senior+. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej , oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Na prowadzenie Klubu Seniora w Mścicach w roku 2022 otrzymano dofinansowanie w wysokości 38 880,00 zł. Na prowadzenie Domu Seniora w Tymieniu otrzymano dofinansowanie w wysokości 77 760,00 zł.