Podpisano umowę na budowę oczyszczalni ścieków w Tymieniu

Podpisanie umowy na oczyszczalnię ścieków w Tymieniu, Gmina Będzino

W minionym tygodniu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino podpisano umowę o strategicznym znaczeniu dla dalszego rozwoju i funkcjonowania gminy. Jej przedmiotem jest wykonanie budowy oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino, wliczając w to budowę takiej instalacji w Tymieniu oraz powstanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Tymień w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Dodatkowo, wykonana zostanie również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kładno oraz Pleśna.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie niezdatna już do użytkowania, stara instalacja sanitarna w Tymieniu, zaś budowana oczyszczalnia ścieków ma zapewnić w przyszłości możliwość skanalizowania zachodniej części naszej gminy.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. zo.o. w Koszalinie, które jest znaną i cenioną firmą, co daje gwarancję fachowego i terminowego wykonania robót, tym bardziej że firma działa w konsorcjum z Biurem Inżynierskim Budzisz Sp.z o.o. Czas wykonania inwestycji to 30 miesięcy, co jest terminem bardzo ambitnym. Dodatkowo przedstawiciele EkoWodrol zadeklarowali chęć zorganizowania spotkań z mieszkańcami miejscowości, w których realizowane będą inwestycje, aby udzielić odpowiedzi na pytania i wyjaśnić ewentualne wątpliwości. – To dla nas bardzo ważne, żeby wykonać to zadanie jak najlepiej, ale też uwzględnić obawy lub zapytania mieszkańców i na nie odpowiedzieć.- powiedział Lech Wojciechowski z EkoWodrolu. – Bardzo cieszę się, że tak długo oczekiwana przez mieszkańców Tymienia inwestycja wreszcie będzie mogła być zrealizowana, powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków. To początek dużego projektu, jakim jest skanalizowanie części Gminy Będzino i podniesienie jakości życia mieszkańców. Było to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania, chociaż nasz wkład własny jest dość znaczny. – podsumowała Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama, która podpisała umowę wraz ze Skarbnikiem Gminy Anettą Tomalą- Gajec.

Podczas podpisania umowy obecni byli Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Jóźwiak, radne Gminy: Diana Kret i Barbara Grudzień oraz sołtys Tymienia Franciszek Adamiuk.

Inwestycja zrealizowana zostanie dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie blisko 17 mln zł. Natomiast całkowita wartość robót to niespełna 27 mln zł. , z czego oczyszczalnia ścieków w Tymieniu to koszt niemal 14 mln zł.

opublikowano 13 marca 2024