Podpisano umowę z wykonawcą na dostawę urządzeń do nowych stref rekreacji

Okres lata i wakacji, to czas, gdy dzieci w naszej gminie lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, bawiąc się na placach zabaw. Ponieważ jednak urządzenia wymagają wymiany i pojawia się potrzeba tworzenia stref rekreacji, Gmina Będzino wyszła tym oczekiwaniom na przeciw.

W naszej gminie zostaną utworzone nowe strefy rekreacji,  nowe zestawy na place zabaw trafią już we wrześniu do miejscowości Strachomino, Kazimierz Pomorski, Podamirowo, Wierzchomino i Mścic. w dniu dzisiejszym ( 19.06.2023 r.) Wójt Gminy Będzino, Sylwia Halama podpisała w związku z tym umowę z wykonawcą – firmę ASTRUS Rafał Nagrabecki na dostawę i montaż urządzeń zabawowych do pięciu miejscowości.

Jakie będą to urządzenia? Na pewno zestawy zabawowe, huśtawki podwójne i potrójne, tablice sensoryczne. Ponadto w Kazimierzu Pomorskim i Podamirowie pojawią się siłownie zewnętrzne, w Strachominie dzieci będą mogły korzystać z huśtawki wagowej i  bujaków sprężynowych. 

Wysokość dofinansowania dla utworzenia pięciu stref rekreacji to kwota ponad 200 tys. zł. Inwestycja ta była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie 4.6. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury objętym PROW na lata 2014-2020.

Mścice:

Kazimierz Pomorski, Podamirowo, Wierzchomino:
Strachomino: