Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Będzino

W miniony piątek odbyła się ostatnia sesja VIII kadencji Rady Gminy Będzino. Była to okazja do podsumowań, osobistych refleksji i planów na kolejne działania. Tym bardziej, że chwilę później w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie miało miejsce spotkanie podsumowujące zakończenie minionej kadencji Rady Gminy Będzino.

Sala GOK wypełniła się radymi gminnymi oraz powiatowymi, zaproszonymi gośćmi-przedstawicielami różnych środowisk: przedsiębiorcami, społecznikami, sołtysami. Wydarzenie prowadziła dyrektor GOK Natalia Jastrzębska, zaś Przewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Nożykowski rozpoczął je swoim wystąpieniem, dziękując wszystkim za zaangażowanie w rozwój samorządu w naszej gminie i pracę na rzecz wspólnego rozwoju Gminy Będzino. Wspomniał też o tym, jak trudna była mijająca kadencja, wskazując jednocześnie, iż nowo wybraną Radę Gminy czeka okres intensywnej pracy, w związku z wieloma planami inwestycyjnymi i ambitnym budżetem Gminy.

Podczas przemówienia Wójt Gminy Będzino, Sylwii Halamy, zwróciła ona uwagę na to, że miniony okres kadencji to także czas kryzysu gospodarczego, pandemii COVID-19, konfliktu w Ukrainie. Wspomniała także o tym, jak ważne i różnorodne inwestycje udało się zrealizować lub pozyskano na nie dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ostatnim czasie.- Tego wszystkiego nie mogłabym dokonać bez współpracowników, kierownictwa jednostek, pracowników Urzędu Gminy, bez Państwa tu obecnych. Dziękuję raz jeszcze wszystkim za wspólną pracę, to była pełna zawirowań kadencja. Przed nami okres wytężonej pracy.-podsumowała Wójt Halama.

Tak uroczyste i doniosłe spotkanie nie mogło odbyć się bez podziękowań, wspomnień i pożegnania tych z radnych, którzy nie ubiegali się ponownie o mandat. Niektórzy z nich, poszczycić się mogą dekadami stażu w będzińskim samorządzie. – Moja działalność samorządowa zaczęła się w 1990 roku.- wspomina radna Lucyna Parol, dla której była to ostatnia kadencja.- Chciałabym serdecznie podziękować moim wyborcom z Mścic za te wszystkie lata wsparcia, kontaktów z mieszkańcami, zaufania. Dziękuję za tak długą kadencję, miło będę wspominać współpracę z dyrektorami placówek oświatowych, instytucji gminnych. To było bardzo ciekawe doświadczenie, związane z samorządem. Natomiast długoletni radny Andrzej Jóźwiak, który w minionej kadencji był Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Będzino, obecnie natomiast ponownie uzyskał mandat, dodaje:- To była już moja czwarta kadencja w samorządzie. Minione 5 lat to bardzo trudny czas, burzliwy, nie mniej udało się wiele zrobić. Dziewiąta kadencja Rady Gminy Będzino odbywać się będzie pod znakiem inwestycji, intensywnego zaangażowania. Podstawą jest dobra współpraca wójta i rady, musimy patrzeć na całość Gminy Będzino, nie tylko przez pryzmat swój własny, jako radnego.

Oprócz Lucyny Parol swoją działalność w samorządzie zakończyli Andrzej Krawiec, Barbara Grudzień, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gocławski, Adam Gołębiewski, Diana Kret. Obecni na spotkaniu radni gminni zostali poproszeni na scenę, gdzie wręczono im pamiątkowe zdjęcie i okolicznościową statuetkę oraz okolicznościowe życzenia. Wójt Sylwia Halama otrzymała także od całej Rady Gminy Będzino specjalne podziękowanie w formie eleganckiej tabliczki. Podziękowania popłynęły także do burmistrza-elekta Mielna, Adama Czycza, który związany był z naszą gminą jako kierownik GOPSu. Podziękowania popłynęły w stronę Skarbnika Gminy Będzino, Anetty Tomali-Gajec, oraz Sekretarza Gminy Będzino, Doroty Kokłowskiej. Pamiętano o radnych powiatu koszalińskiego, którzy zawsze wspierają naszą gminę- Elżbiecie Góral oraz Bartłomieju Wilku.

Nie zabrakło również podziękowań ze strony obecnych, okolicznościowych przemówień. Jedno z nich wygłosił starosta koszaliński, Marian Hermanowicz, podsumowując wiele lat wzajemnych kontaktów, wymiany doświadczeń, współpracy. Starosta Hermanowicz decyzją kapituły otrzymał odznaczenie “Zasłużony dla Gminy Będzino”, co stanowi właśnie zwieńczenie tych działań.

Coś się kończy, coś się zaczyna. Już niebawem, na początku maja czeka nas pierwsza sesja nowej, IX kadencji Rady Gminy Będzino.

opublikowano 30 kwietnia 2024