Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 ? podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Informujemy, że aby otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wymagane jest skierowanie od pracownika socjalnego.

Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

  • 1542,20 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej (701,00zł. x 220%)
  • 1161,60zl miesięcznie/osobę w przypadku osoby w rodzinie (528,00zł. x 220%)

Wydawanie żywności  nastąpi w dniach:

  •  08.02.2021 r.(poniedziałek) od godz 8.00 do godz14.00
  • 09.02.2021 r. (wtorek) od godziny 8.00 do godziny 12.00

Żywność wydawana będzie w pomieszczeniach magazynowych GOPS w Będzinie.

Z uwagi na COVID 19 obsługiwane będą osoby wyłącznie w maseczkach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że osoby które otrzymały skierowania do PCK Koszalin nie będą uprawnione do skorzystania z pomocy żywnościowej.

opublikowano 3 lutego 2021