Powiatowe Forum Sołtysów Dobrzyca 2023

W minioną sobotę przeszło 100 sołtysów z 8 gmin powiatu koszalińskiego brało udział w corocznym Powiatowym Forum Sołtysów. Tym razem, spotkali się oni w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy, aby się integrować, wymieniać doświadczenia i miło spędzić czas. Organizatorzy wydarzenia Stowarzyszenie Powiatowe Forum Sołtysów oraz Gmina Będzino zadbali o to, aby tego dnia nikt nie czuł nudy.

Wśród przybyłych osób był m.in. burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, Wójt Gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz, radna Powiatu Koszalińskiego Elżbieta Góral, Wicestarosta Powiatu Koszalińskiego Tomasz Tesmer, burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza, przedstawiciele pozostałych gmin, przewodniczący Rad Gmin.

Były więc wystąpienia zaproszonych gości- wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera, Starosty Powiatu Koszalińskiego Mariana Hermanowicza, Posła na Sejm RP Piotra Zientarskiego.

Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama po ciepłym przywitaniu zebranych omówiła prezentację multimedialną naszej gminy, wskazując na rozwój inwestycyjny oraz społeczny i miejsca warte zwiedzenia. Następnie swoją prezentację z działalności zaprezentowało Stowarzyszenie Powiatowe Forum Sołtysów, pojawił się też film promocyjny Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. Ośmiu uczestników musiało potem udzielać odpowiedzi na pytania zadane na jego podstawie, lecz wszyscy wykazali się bystrością i każdy z nich otrzymał podwójne zaproszenie -wejściówkę do Ogrodów Hortulus. Chętni uczestnicy Forum wybrali się potem na wycieczkę po Hortulusie, wracając z niesamowitymi wrażeniami.

Miłym przerywnikiem muzycznym był występ zdolnej wokalistki Valentiny Duss, przygrywała także kapela Swaty. Jedzenie w opinii wszystkich było wyśmienite i zapewniało najedzenie się do syta, za co odpowiadało Koło Gospodyń Wiejskich “Wesołe Babki” z Dobrzycy.  Gdyby ktoś jednak czuł głód, później pojawiła się dziczyzna, którą ufundowała wójt Sylwia Halama. O stylowy wystrój sali zadał Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie zaś nad nagłośnieniem czuwał sołtys Dobrzycy Michał Szczur.

Spotkanie w Dobrzycy, jako że miało służyć sołtysom, zawierało też element otwartej rozmowy na tematy takie jak: Skąd brać fundusze na działanie sołectw? Jak samorządy mogą wspierać sołtysów? Lub co stanowi szansę a co jest przeszkodą w działalności sołtysów? Na te tematy wypowiadali się Wicestarosta Koszaliński Tomasz Tesmer, sołtys Strzepowa (Gmina Będzino)- Wioleta Chudziak i sołtys Świeszyna (Gmina Świeszyno)- Danuta Polechońska.

Warto jednak zaznaczyć, że Powiatowe Forum Sołtysów jest wydarzeniem corocznym i wiąże się też z przeprowadzaniem walnego zebrania członków- w tym roku było to o tyle istotne, że należało dokonać wyboru nowych władz stowarzyszenia. Nowy zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes- Ewa Pęczak, Wiceprezes- Krzysztof Kaźmierczak, Sekretarz -Katarzyna Andrzejewska, Skarbnik- Wiesława Pawłowska Zastępca skarbnika- Iwona Sikorska, Członkowie: Danuta Polechońska, Iwona Pietrzak, Sylwia Krępeć. Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca Anna Kustrzycka-Broda, Zastępca przewodniczącego Krystyna Sak, Sekretarz Agnieszka Majtka.

Dziękujemy wszystkim za obecność, środowisku sołtysów życzymy wielu sukcesów i zapraszamy ponownie do Gminy Będzino!

 

opublikowano 10 października 2023