Powołano Radę ds. współpracy międzynarodowej

Rada ds. współpracy zagranicznej Gmina Będzino
W ostatnich dniach Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama powołała Radę ds. współpracy międzynarodowej na I kadencję. Wydarzenie poprzedziły prace zespołu roboczego nad dokumentem jakim był Regulamin działania ww. Rady oraz poświęcone mu konsultacje społeczne. Utworzony organ doradczy ma za zadanie doradzać Wójtowi i opiniować akty prawne, a także prowadzić sprawy związane z organizacją współpracy międzynarodowej. Dotychczas Gmina Będzino prowadziła współpracę z Francją i Niemcami. Z dokumentami dotyczącymi Rady można zapoznać się tu:
Powołanie Rady przeprowadzone zostało w  ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności –  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu NOWEFIO edycja 2023.
W najbliższy czasie Rada wraz z przedstawicielami Gminy Będzino przyjmie delegacje z Francji i Niemiec, podczas której w trakcie planowanej konferencji, warsztatów i wizyty studyjnej podsumowane zostaną efekty projektu oraz  nastąpi dalsza wymiana dobrych praktyk w zakresie ciał dialogu obywatelskiego jakimi są przedmiotowe rady przy organach wykonawczych.

opublikowano 23 sierpnia 2023