Miniony rok zakończył się dobrymi wieściami dla społeczności senioralnej z terenu gminy Będzino. W dniu 31.12.2018 r. w miejscowości Tymień, w skrzydle Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża, otwarto Dzienny Dom Senior+. Jest to placówka, której celem jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 60+ z terenu gminy Będzino, ma stanowić pomoc i odciążenie opiekunów faktycznych (dzieci i wnuków aktywnych zawodowo względem rodziców). Placówka składa się z następujących pomieszczeń: sali głównej, sali gimnastycznej, szatni, pokoju do relaksu, sali klubowej (komputery, biblioteczka), kuchni, z jadalnią oraz łazienek z prysznicem. Wyposażono je w m.in. w fotel do masażu, piłki, maty, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt RTV i AGD oraz wygodne meble. Wszystko w trosce o osoby starsze, wymagające komfortowej opieki. Na miejscu  pod opieką terapeutów będzie mogło przebywać 20 seniorów korzystając m.in. z konsultacji z fizjoterapeutą czy zajęć ruchowych. Podczas pobytu zapewnione będą też dostosowane do tej grupy wiekowej inne zajęcia oraz posiłki.

W budynku Domu Ludowego w Mścicach powstał z kolei Klub “Senior +”- miejsce do integracji i spędzania czasu wolnego dla osób starszych. Pod okiem animatora również 20 osób może korzystać z zakupionego w ramach projektu wyposażenia. M.in. z myślą o działającym tam prężenie zespole “Zalesie”, który tworzy lokalne środowisko seniorów, powiększono o modułowe elementy scenę  oraz zakupiono nagłośnienie. Salę główną podzielono mobilną ścianką na dwie mniejsze, w celu zwiększenia funkcjonalności budynku. W planach utworzonej placówki jest animacja lokalnych seniorów dostosowana do ich potrzeb m.in. poprzez zajęcia ruchowe, integracyjne, warsztaty manualne czy kulinarne. W tym celu doposażono także zaplecze kuchenne w nowy sprzęt AGD.

Z udziałem w obu placówkach będą wiązać się nieduże opłaty dla uczestników. Szczegóły dotyczące tej kwestii przekazane zostaną w późniejszym terminie. Docelowa oferta działania placówki jest obecnie opracowywana. Szerszych informacji dotyczących kwalifikacji do opieki w Dziennym Domu Senior + oraz w Klubie Senior+ udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zapraszamy do kontaktu w celach rekrutacyjnych:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie76-037 Będzino 56
tel: +48 94 31 62 337
email: gops_bedzino@zeto.koszalin.pl
www: http://bedzino.naszops.pl/

Obie placówki powstały dzięki dofinansowaniu ze środków  otrzymanych w ramach rządowego Programu Senior + Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej wysokości 324 000,00 zł (220 000,00 zł Dzienny Dom Seniora oraz 104 000,00 zł Klub Seniora), co stanowiło aż 80% wartości inwestycji oraz środkom własnym Gminy Będzino  w łącznej  wysokości 81 000,00 zł (55 000,00 zł Dzienny Dom Seniora oraz 26 000,00 zł Klub Seniora), co stanowiło 20% wartości inwestycji.

[av_gallery ids=’172847,172846,172845,172842,172841,172840,172839,172838,172837,172836,172843,172844′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-djhy44j’] [av_gallery ids=’172892′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-m4495v’]