Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko dł. 1,79 km