Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody

Na początku czerwca b.r. podpisano umowę z firmą AQUABUD Patryk Kucharski opiewającą na kwotę blisko 3,5 mln zł. Dotyczyła ona przebudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dobrzycy wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Miłogoszcz. 

To bardzo potrzebna dla mieszkańców i całej gminy inwestycja, która nie byłaby możliwa gdyby nie otrzymane dofinansowanie.

Pieniądze udało się pozyskać z  poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wysokość dofinansowania to blisko 2,7 mln zł.

Przewidywany czas realizacji to 12 miesięcy, ponadto realizacja zadania to tzw formuła “zaprojektuj i wybuduj”.

 

 

 

opublikowano 19 czerwca 2023