Żłobek w Mścicach

Informacje o placówce

Dyrekcja Przedszkola

Elżbieta Nożykowska

Dyrektor Żłobka w Mścicach

Tel. 508 188 005

Dane kontaktowe

ul. Szkolna 1c
76-031 Mścice
tel: +48 94 717 0471
email: zlobek.mscice@o2.pl

str.www.: https://zlobek.mscice.stronyzklasa.pl/

O Żłobku

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym stosunkiem człowieka do człowieka”
-Jan Paweł II

Żłobek Samorządowy w Mścicach został otwarty w marcu 2017 roku i był pierwszą tego rodzaju placówką na terenie Gminy Będzino. Utworzenie żłobka było odpowiedzią na zapotrzebowanie szerokiej rzeszy społeczności lokalnej. W związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”- edycja 2016 moduł 1, dzięki któremu było możliwe wybudowanie żłobka. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło na wybudowanie nowoczesnego żłobka o wysokim standardzie. Powstały dwie przestronne sale (sala zabaw i leżakownia), nowoczesna łazienka dostosowana do potrzeb małych dzieci, szatnia, wózkownia, magazyn, pomieszczenia biurowe, gabinet pielęgniarki oraz 4 miejsca parkingowe.
W dniu otwarcia żłobka tj. 1 marca 2017r. opieką zostało objętych 20 dzieci w wieku od 12 miesięcy do 3 lat., a rok później utworzono dodatkowych 10 miejsc. Od tamtej pory w żłobku funkcjonują dwa oddziały: dzieci młodsze i dzieci starsze. W placówce zatrudnionych jest 10 pracowników: dyrektor Pani Elżbieta Nożykowska, 4 opiekunki, pielęgniarka, sprzątaczka, kucharka i dwóch pracowników administracyjno-biurowych. Dzieci oprócz codziennych zabaw integracyjnych, ruchowych i dydaktycznych, dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach nauki języka angielskiego i zajęciach rytmiczno-umuzykalniających. Dzieci mogą także korzystać z przedszkolnego placu zabaw dla dzieci młodszych, a najmniejsze dzieciaczki mają swój plac zabaw przy żłobku. Pyszne i zdrowe posiłki dla dzieci, przygotowuje sąsiadująca ze żłobkiem kuchnia przedszkolna.
W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko – jego dobro, poznanie wychowanków i planowanie działań w danej grupie tak, aby każde dziecko mogło rozwijać się harmonijnie, bezpiecznie, twórczo i mądrze.