PSZOK już działa

We wtorek, 9 maja punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczął swoje funkcjonowanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Będzino. Obiekt mieści się pomiędzy marketem “Mrówka” i budynkiem Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie (Będzino nr 17). Jest nowoczesny, estetyczny i przestronny, dużym plusem jest bezpośredni dojazd z drogi głównej.

PSZOK to nie tylko kontenery, miejsce składowania różnych odpadów i niechcianego sprzętu np. elektronicznego. Ważnym elementem jest też ścieżka edukacyjna dotycząca zasad segregacji odpadów. Już pierwszego dnia, dosłownie w momencie otwarcia, pojawił się mieszkaniec naszej gminy, oddając niepotrzebne opony do samochodu osobowego. On też, podobnie jak i kolejni odpowiedzialni ekologicznie mieszkańcy, którzy zjawili się wczoraj w PSZOK, dostali w prezencie drzewko.

Przypomnijmy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w naszej gminie powstał dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach projektu “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Z usługi PSZOK mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Będzino. Punkt czynny jest we wtorki (godz. 10.00-16.00), czwartki (godz. 12.00-18.00) oraz soboty (godz.8.00-14.00).

Punkty (PSZOK-i) nie przyjmują jedynie odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej. Do Punktów można odwieźć praktycznie wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy też, że przeterminowane leki oddamy za darmo również w aptekach, a gdy kupimy nowy toner czy sprzęt AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.

Więcej można dowiedzieć się z poniższego filmiku informacyjnego:

Natomiast porzucanie odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich zagospodarowania jest nie tylko wyjątkowo naganne, ale i skutecznie ścigane. W dodatku dzięki obecnym wokół nas systemom kamer często łatwo ustalić, kto je porzucił. Zamiast niszczyć krajobraz, zatruwać wodę i glebę, po prostu zawieźmy odpady do PSZOK.

Strona projektu PSZOK w Będzinie- tutaj.

 

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

Każdy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych musi zapewniać przyjęcie takich odpadów, jak:

 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady zielone
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe
 • zużyte opony
 • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • baterie i akumulatory
 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
 • szkło opakowaniowe
 • opakowania z tekstyliów
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów
 • beton oraz gruz betonowy
 • gruz ceglany
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp.
 • szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra
 • odzież
 • tekstylia
 • rozpuszczalniki
 • kwasy
 • alkalia (substancje żrące)
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • oleje spożywcze (przeterminowane zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty
 • leki
 • akumulatory i baterie
 • telewizory, monitory
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • drewno, tj. skrzynki drewniane, deski itp.
 • odpady tworzyw sztucznych, np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.
 • odpady metali, np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
 • inne odpady komunalne
 • odpady wielkogabarytowe – meble
 • odpady wielkogabarytowe – materace

opublikowano 10 maja 2023