W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy O odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403) wprowadzono zmiany i prowadzenie ewidencji odpadów obowiązuje także rolników posiadających powyżej 75 ha użytków rolnych.


Od 1 stycznia 2020 r. zmiany w ewidencji odpadów
Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidulanego konta w systemie BDO
(Baza Danych Odpadów).
Firmy, które do końca 2019 r. nie dokonają rejestracji ww. bazie, mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności. Jeśli jesteś wytwórcą odpadów i jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów – musisz zarejestrować się w BDO (do wypełnienia dział XII). Prosimy o sprawdzenie czy posiadacie Państwo aktywny dostęp do konta w rejestrze BDO. W przeciwnym wypadku prosimy o zresetowanie hasła lub wystąpienie do właściwego urzędu marszałkowskiego o nadanie nowego hasła.
Brak możliwości zalogowania się do konta utrudni Państwu w późniejszym czasie możliwość
wystawienia Karty Pochodzenia Odpadu (KPO).
W razie wątpliwości polecamy skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim. Więcej informacji pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl.
Kto musi zarejestrować firmę w BDO?
Obowiązkiem rejestracji w systemie BDO obarczone są firmy, które w swojej
działalności:
• wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
• wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary,
opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Natomiast podmiotami, które są zwolnione z rejestracji w BDO to:
• osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które
wykorzystują odpady na potrzeby własne;
• podmioty, które na własnym gruncie stosują komunalne osady ściekowe do uprawy
roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do
spożycia i do produkcji pasz;
• podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w
postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych;
• podmioty, które transportują wytworzone przez siebie odpady;
• podmioty, które są wyłącznie wytwórcami odpadów komunalnych.
Oznacza to, że nowy obowiązek nie dotyczy tylko dużych przedsiębiorców, ale również małe
firmy prowadzące np. zakład fryzjerski. Istnieje jednak możliwość potwierdzenia, czy
faktycznie taki obowiązek ciąży na danym przedsiębiorstwie. Wystarczy wejść do Rejestru
BDO, a następnie postępując zgodnie z poleceniami podanymi na stronie, wypełnić ankietę.
Warto przy tym pamiętać, jak podkreśla Ministerstwo Klimatu, wyniki pochodzące z rejestru
mają tylko charakter informacyjny. Aby potwierdzić swój obowiązek w 100 proc., należy
skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim.
Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej
działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:
• sklepy spożywcze,
• sklepy wielkopowierzchniowe,
• firmy budowlane, remontowe,
• gabinety lekarskie,
• gabinety stomatologiczne,
• gabinety kosmetyczne,
• zakłady fryzjerskie,
• producenci baterii i akumulatorów,
• producenci pojazdów,
• producenci opakowań,
• producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
• rolnicy powyżej 75 ha użytków rolnych,
• warsztaty samochodowe,
• warsztaty rzemieślnicze,
• zakłady produkcyjne,
• prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

opublikowano 19 grudnia 2019