Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji odbyło się 28.02.2017 r. i  dotyczyło wprowadzenia uczestników w tematykę odnowy społeczno – gospodarczej terenów zdegradowanych, zapoznania z obowiązującymi w zakresie tworzenia Programu przepisami krajowymi i wytycznymi oraz przedstawienia kolejnych etapów prac nad projektem.

Uczestnicy szkolenia przywitani zostali przez Zastępcę Wójta Gminy Będzino Henryka Lubockiego, pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. Rewitalizacji. Uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę oraz poznać odpowiedzi na  nurtujące ich pytania związane z procesem rewitalizacji na terenie naszej gminy. Podczas szkolenia ustalono również harmonogram pracy Zespołu na najbliższe tygodnie. Obecnie trwają wstępne  badania ankietowe w terenie organizowane za pośrednictwem sołtysów, placówek GOK i GOPS oraz zbierane są dane statystyczne od instytucji. Niebawem odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, którego tematyka związana będzie z analizą zgromadzonych danych.