Na początku lutego br. rozpoczęto realizację robót budowlanych dotyczących dwóch inwestycji gminnych tj.:
– utwardzenia kruszywem dróg gminnych w Pleśnej,
– budowy oświetlenia przy drodze do banku w Będzinie.
W ramach modernizacji dwóch dróg w Pleśnej, nową nawierzchnię z kruszywa zyskają odcinki o długości łącznej ponad 800mb. Natomiast w ramach budowy oświetlenia, wzdłuż drogi do banku, zamontowane zostanie 5 lamp oświetleniowych z oprawami typu LED.
Wskazane prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale tego roku.