Rozporządzenie nr 12/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r.

Rozporządzenie nr 12/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego

opublikowano 27 czerwca 2023