Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino

Gmina Będzino otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino”, w ramach którego zostaną utworzone dwie nowe świetlice tradycji rybackich – w Popowie oraz w Dworku, a w miejscowości Dobrzyca strefa rekreacji zostanie doposażona w nowe urządzenia sprawnościowe, i siłowni plenerowej wraz z nawierzchnią bezpieczną. W każdej miejscowości staną tez tablice edukacyjne.

Zadanie otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, w ramach Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w wysokości 180 284,00 zł.

Cel operacji: utworzenie, rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, służącej aktywności społecznej oraz upowszechnianiu zasobów i tradycji rybackich równolegle w trzech miejscowościach: Dworku, Popowie i Dobrzycy. Cele szczegółowe: Utworzenie w Dworku i Popowie świetlic rybackich przeznaczonych na użytek publiczny, służących aktywności społecznej oraz upowszechnianiu zasobów i tradycji rybackich. Utworzenie w Dobrzycy strefy sportowo – rekreacyjnej z siłownią plenerową i zestawem sprawnościowym, przeznaczonym na użytek publiczny, służącej aktywności społecznej oraz upowszechnianiu zasobów i tradycji rybackich.

opublikowano 30 października 2023