Rusza kolejna edycja Działaj Lokalnie!

Zapraszamy na szkolenie dotyczące tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie, które odbędzie się dnia 10.05.2023 r. o godzinie 16.00 w Sali Biblioteki Publicznej w Będzinie 21

Fundacja Nauka dla Środowiska – Ośrodek Działaj Lokalnie –  we współpracy z lokalnymi samorządami ogłasza kolejną edycję Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE” 2023 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu gmin: Będzino

W tegorocznej edycji składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez NOWY generator wniosków dostępny pod adresem: https://generatorspoleczny.pl/

Termin składania wniosków kończy się 4.06.2023r. 

Zapraszamy do zapoznania się z:

  • regulaminem konkursu, dostępnym na stronie Ośrodka Działaj Lokalnie: https://ndsfund.org/rozpoczynamy-kolejna-edycje-dzialaj-lokalnie/
  • formularzem wniosku dostępnym w generatorze:  https://generatorspoleczny.pl/

 

Na wszelkie Państwa pytania z radością odpowiedzą:

Urszula Sadłowska tel. 534 347 142, e-mail: urszula.sadlowska@ndsfund.org

Marta Czerwińska tel. 534 348 396, e-mail: marta.czerwinska@ndsfund.org

 

Zapraszamy do poszukiwania inspiracji do działań na stronie: www.dzialajlokalnie.pl

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!

 

opublikowano 25 kwietnia 2023