Spotkanie informacyjne nt. płatności obszarowych

ZODR Barzkowice zaprasza w dniu 29.03.2017 o godz. 10:00 do DK w Będzinie na spotkanie informacyjne w zakresie: płatności obszarowych 2017 oraz PROW 2014-2020.

opublikowano 20 marca 2017