Spotkanie informacyjne nt. zasad ubiegania się o dofinansowanie w Programie Społecznik