Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Strachominie pn. BEZPIECZNI W RODZINIE