Zebranie wiejskie sołectwa Słowienkowo – 14 września godz. 17:00