Spotkanie z rolnikami i przedstawicielami instytucji związanych z rolnictwem

W dniu wczorajszym w Urzędzie Gminy Będzino odbyło się spotkanie dotyczące trudnej sytuacji rolników, które zwołane zostało z inicjatywy Piotra Kołpackiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Rady Gminy Będzino. W spotkaniu obecni byli także Wójt Gminy Będzino, Sylwia Halama, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Jóźwiak, radny Rady Gminy Będzino Adam Gołębiewski, Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Szacowania Start Agnieszka Kwiatkowska oraz członkini Komisji Eliza Szpakiewicz i zaproszeni goście.

Wśród nich znaleźli się Beata Wilk – Zastępca Dyrektora  Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach ( i jednocześnie szefowa wojewódzkiej Komisji ds. szacowania strat w rolnictwie), Barbara Grobelska – specjalista ds. klęsk w rolnictwie z ODR w Koszalinie, Krzysztof Klukowski – przedstawiciel Zarządu Izby Rolniczej oddział Koszalińskiego, Adam Kuśmierski i Tomasz Kelm – przedstawiciele Izby Rolniczej z Gminy Będzino i rolnicy z naszej gminy.

Rozmawiano głównie o trudnej sytuacji rolników, zwłaszcza po tym, gdy wystąpiły ostatnio deszcze nawalne, stanowiąc zagrożenia dla tegorocznych plonów. Omówiono działanie komisji ds. szacowania strat, zaznaczając przy tym, że skoszone przed wizytą komisji zbiory, nie będą brane pod uwagę ze względu na brak możliwości oszacowania szkód. Przypomniano także o o możliwości skorzystania z dopłat do materiału siewnego kwalifikowanego.

Wszelkie informacje dotyczące pomocy dla rolników znaleźć można na  na stronie https://zodr.pl/  , natomiast zainteresowanych oszacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne (deszcze nawalne) zapraszamy do informacji na naszej stronie internetowej -tutaj.

opublikowano 11 sierpnia 2023